Usluge

Povijest ne bi trebala biti samo školski predmet. Povijest je prozor u prošlost koji nudi dragocjene uvide u sadašnjost i budućnost. Ipak, za mnoge učenike, nastava povijesti može se činiti kao beskrajan niz datuma i imena, što otežava razumijevanje bogatstva i važnosti prošlosti. Personalizirano poučavanje ključ je za otključavanje punog potencijala ovog predmeta, poticanje ljubavi prema učenju i dubokog razumijevanja svijeta. Prihvaćanjem prednosti prilagođenog učenja, individualnih povratnih informacija i fleksibilnih rasporeda učenja, možete krenuti na transformirajuće obrazovno putovanje koje će vas opremiti znanjem i vještinama potrebnim za razumijevanje društva.

Individualni termini

Jedna od najvećih prednosti individualiziranog poučavanja je trenutna, jedan-na-jedan povratna informacija koju primate. To osigurava bolje razumijevanje sadržaja i povijesnih procesa, manje ste opterećeni složenim temama i možete postavljati pitanja bez oklijevanja. Saznajte više…

Redovita ponavljanja

Sastavni dio kvalitetnog učenja je sistematizacija i ponavljanje gradiva. Zbog ograničene satnice u školi ponavljanje dolazi tek nakon više sati obrade gradiva. Clionaut akademija nudi redovita tjedna i mjesečna ponavljanja za učenike osnovnih škola. Saznajte više…

Pisane provjere znanja

Provjera znanja je sastavni dio procesa učenja u kojem učenik doznaje koje su povijesne činjenice i procesi usvojene te u kolikoj mjeri. Clionaut akademija nudi mogućnost sastavljanja pisanih provjera znanja, vrednovanje i povratnu informaciju. Saznajte više…

Povijesna predavanja i radionice za sve generacije

Želite doznati više o nekoj povijesnoj ličnosti, događaju, dobiti bolji povijesni pregled o nekoj temi ili usavršiti povjesničarske vještine? Clionaut akademija nudi mogućnost kreiranja predavanja i radionica prilagođeno vašim željama. Možete odabrati i predavanja i radionice koje su već u ponudi. Saznajte više…

Rad s učenicima s poteškoćama pri učenju

Povijest sigurno nije najlakši školski predmet i bez adekvatne motivacije učenje postaje sve teže. Učenicima koji sporo čitaju, nemaju dovoljno razvijeni vokabular, probleme s pažnjom ili pak imaju probleme s disgrafijom i diskalkulijom možemo dodatno prilagoditi lekcije uz odgovarajuće organizatore pažnje, umne mape, prilagođene fontove i sl.

Rad s darovitim učenicima

Učitelji povijesti u svom redovnom radu zbog ograničene satnice, velikog broja tema i sadržaja te broja učenika u razredu najčešće nemaju dovoljno vremena kako bi posvetili pažnju učenicima koji vole povijest, koji vole istraživati i doznati i više od onoga što je skriveno u udžbenicima ili u samoj nastavi. Interese darovitih učenika možemo individualno razvijati.