Pisane provjere znanja

Pisane provjere znanja definirane su Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010-2973). Vrednovanje je sustavno prikupljanje podataka u procesu učenja i postignutoj razini kompetencija: znanjima, vještinama, sposobnostima, samostalnosti i odgovornosti prema radu, u skladu s unaprijed definiranim i prihvaćenim načinima, postupcima i elementima, a sastavnice su praćenje, provjeravanje i ocjenjivanje. Provjeravanje podrazumijeva procjenu postignute razine kompetencija u nastavnome predmetu ili području i drugim oblicima rada u školi tijekom školske godine. Ocjenjivanje je pridavanje brojčane ili opisne vrijednosti rezultatima praćenja i provjeravanja učenikovog rada prema sastavnicama ocjenjivanja svakoga nastavnoga predmeta. Pod pisanim provjeravanjem podrazumijevaju se svi pisani oblici provjere koji rezultiraju ocjenom učenikovog pisanoga uratka. Provodi se poslije obrađenih i uvježbanih nastavnih sadržaja, kontinuirano tijekom nastavne godine. Izmjenom pravilnika 2021. g. nastavnici su dužni najaviti pisanu provjeru najmanje 14 dana prije provjere.

NE POSTOJE standardizirane pisane provjere za školski predmet Povijest. Također je važno napomenuti da pisane provjere koje nude izdavači udžbenika također nisu standardizirane provjere. One su samo primjer kako bi provjere mogle izgledati. Svaki nastavnik bi pisanu provjeru morao kreirati iznova za svaku godinu i za svaki razred. Zašto? Zato što svaki sat izgleda drugačije i učenici iz generacije u generaciju na satovima pokupe drugačije informacije. Nekad je to zbog učeničkog interesa, nekad je to zbog raspoloženja nastavnika pa se odluči naglasiti neku drugu činjenicu. Nastavnici znaju, kako bi sat učinili zanimljivijim učenicima i sebi, mijenjati povijesne izvore na kojima rade. Također, iskusni nastavnici mogu potvrditi, da ne postoje dva ista školska sata povijesti. Ako sam primjerice radio u školi s četiri paralelke (npr. četiri peta razreda) ista tema, isto gradivo mi je ispalo različito. I zato sam ispite uvijek prilagođavao specifičnom razredu imajući na umu kako smo neku temu obradili. Naravno tu je i dodatna prilagodba ispita za učenike s posebnim potrebama.

U Clionaut Akademiji vam nudimo mogućnost oblikovanja pisanih provjera prema dogovoru. Možemo kreirati pisanu provjeru prema službenim odgojno-obrazovnim ishodima predmetnog kurikuluma. Možemo oblikovati pisanu provjeru prema udžbeniku koji se koristi u vašem razredu. Možemo čak oblikovati i pisanu provjeru prema bilješkama u učeničkoj bilježnici – naravno tu ne odgovaramo za propust ako učenik nije nešto zapisao ili prepisao.

Cjenik:

  • Pisana provjera (sastavljanje, vrednovanje i analiza – do maksimalno tri teme) – 20 €
  • Pisana provjera za grupu (sastavljanje, pojedinačno vrednovanje i analiza – do max tri teme; minimalno 3 sudionika) – 15 € po sudioniku
  • prilagodba prema specifičnom udžbeniku + 10 % na cijenu i prilagodba prema bilješkama + 15 % na cijenu